skip to Main Content

On fallen les mesures contra la violència de parella?

Por Qué Las Medidas Contra La Violencia De Pareja No Funcionan - Psicología Flexible
La violència de parella és un dels problemes més greus de la nostra societat. Afecta moltes dones i alguns homes, i des de fa anys s'està intentant resoldre de manera parcial i ineficaç. En aquest article estableixo el marc en el qual es produeix la violència de parella contra les dones i intento explicar perquè les mesures que s'han dissenyat per arreglar el problema no estan funcionant.
Continua llegint

Una bufetada a temps

Escorça Prefrontal I TDAH - Psicologia Flexible
"Una bufetada a temps" és una expressió que s'ha fet servir molt per justificar l'ús de la violència amb pretensió educativa. Però la bufetada no només no educa, sinó que pot tenir conseqüències greus en el present i en el futur: el nen la pot passar a considerar "normal" a les relacions, invalida altres mètodes que sí que serien realment educatius, i es contradiu amb el mantra de que els conflictes s'arreglen parlant-ne.
Continua llegint

Millorar les relacions personals

Millorar Les Relacions Personals - Psicologia Flexible
Crear i mantenir unes bones relacions personals és una habilitat social bàsica que repercuteix en el propi benestar. Quan una d'aquestes relacions, de qualsevol tipus, no funciona pot ser per moltes causes; dues d'aquestes causes destaquen per ser modificables: una és que, d'entrada tenim una mala relació amb nosaltres mateixos/es. L'altra és que la considerem desajustada pel rol al qual pertany. L'article dóna pistes (i uns exercicis d'ajuda) sobre com millorar les relacions personals.
Continua llegint
Back To Top