skip to Main Content

A aquesta pàgina hi trobaràs un resum de la meva formació i treball com a psicòleg, amb una petita descripció de en què consisteix cada activitat.

Joan Salvador Vilallonga psicòleg Manresa Barcelona

Em dic Joan Salvador Vilallonga i vaig néixer a Manresa. Sóc psicòleg llicenciat (col·legiat núm 20801 al COPC) i Màster en Psicooncologia. Em dedico a la psicologia per vocació d’ajudar les persones a conèixer-se a elles mateixes i a desenvolupar-se al màxim per assolir la vida que volen, aprenent a adaptar-se a les circumstàncies canviants de la nostra època. Tinc els despatxos de consulta a Manresa i a Barcelona, però també treballo al domicili dels usuaris i pacients, i online (per videoconferència amb Skype i per email).

Formació i Experiència com a psicòleg

La meva formació i experiència com a psicòleg inclouen camps molt variats:

  • Ajuda i teràpia a persones amb malalties cròniques (càncer, hepatitis, etc) i als seus familiars: El fet de patir malalties importants -o de veure-les de prop en algun familiar- pot tenir conseqüències psicològiques: ansietat, depressió, tristesa, dificultats de comunicació, … Comptar amb un psicòleg ajuda a les persones afectades a adaptar-se a la malaltia i a prendre decisions en moments clau.
  • Formació a associacions de voluntariat: Entitats o empreses del tercer sector que treballen amb pacients de malalties i que poden necessitar formació especialitzada en Psicologia, tant pels seus voluntaris com per als beneficiaris de les seves activitats.
  • Promoció de la Salut: Adquisició d’hàbits de vida saludables: no fumar, beure alcohol amb moderació, pràctica d’exercici físic, descans, dieta equilibrada, etc.
  • Tabaquisme: Ajuda per deixar de fumar, sense medicaments ni substitutius de nicotina.
  • Intervenció en situacions d’emergència i catàstrofe: Suport psicològic en accidents greus amb víctimes o en grans desastres.
  • Psicologia del rendiment i de l’esport: Optimització dels recursos personals per obtenir el màxim rendiment, tant en el terreny esportiu com en el professional, l’acadèmic o el personal.
  • Gestió de l’estrès agut i crònic: Organització horària, gestió del temps, suport i facilitació de recursos en situacions de gran estrès, etc.
  • Intel·ligència emocional: Reconeixement i diferenciació de les pròpies emocions, i el seu aprofitament per assolir els objectius.
  • Autoimatge i Habilitats Socials: Millora de l’autoimatge i l’autoconcepte, i entrenament en habilitats socials per a les relacions amb altres persones.
  • Psicologia Positiva i canvi vital: Aprofitament de les potencialitats individuals per al desenvolupament personal i promoció de canvis basats en l’aprenentatge a partir de l’experiència pròpia.
Back To Top