skip to Main Content

Augmenta el consum d’alcohol

Els darrers anys s'observa com augmenta el consum d'alcohol, sobretot després de la pandèmia de COVID19. Últimament arriben més persones a la meva consulta amb problemes relacionats amb la beguda. A través d'aquest article vull respondre algunes de les preguntes més habituals al voltant de l'alcohol, i quin tractament es pot fer quan es beu en excés.
Read More

Ansietat climàtica o ecoansietat: Com la gestionem

L'ansietat climàtica és la preocupació intensa per les conseqüències de l'emergència climàtica en el present i en el futur. L'experimenten persones de totes les edats però, sobretot, adolescents i joves. Tenint en compte que el canvi climàtic és un problema present, real i modificable, la millor manera de gestionar l'ansietat climàtica -o ecoansietat- és canalitzar-la per buscar solucions.
Read More

La metàfora del jardí

La metàfora del jardí s'utilitza en Teràpia d'Acceptació i Compromís. Pot ajudar a entendre que lluitar contra els problemes i voler-los solucionar de manera precipitada i inadequada pot fer que aquests es facin més grossos. Aquest article és per a explicar la metàfora del jardí, el seu significat en psicologia i les seves aplicacions.
Read More
Back To Top