skip to Main Content

Em va dir coses de mi mateix que ningú m’havia dit mai. Per això portava tant sense saber què em passava. Però m’ho va dir de la millor manera possible i sense jutjar-me. I em va ajudar a canviar.

Back To Top