skip to Main Content

El titular del lloc web www.psicologiaflexible.com és Joan Salvador Vilallonga Vilarmau, amb domicili a Manresa. El contingut de www.psicologiaflexible.com informa sobre serveis i continguts que ofereix PSICOLOGIA FLEXIBLE.

L’accés al web suposa l’acceptació de les condicions d’ús que regeixen el lloc a cada moment. El titular es reserva el dret de modificar aquestes condicions per a millorar el servei i garantir-ne l’ús més òptim per part dels seus usuaris. Es considera usuari qualsevol persona que, en nom propi o en representació d’una altra persona física o jurídica accedeix als continguts de Psicologia Flexible.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, els textos, i la informació que es recullen són propietat intel·lectual del titular. No es permet la reproducció total o parcial d’aquest web, ni el seu tractament informàtic, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Algunes de les fotografies que apareixen al web són pròpies. En el cas de les imatges d’altres autors, han estat publicades per aquests autoritzant-ne la seva reproducció, amb o sense llicències Creative Commons. El titular del web especifica la font de la imatge quan el seu autor així li ho ha demanat, directament o indirecta.

L’usuari únicament pot  utilitzar el material que apareix en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. El titular adverteix que part dels continguts del web poden ferir la sensibilitat d’alguns dels seus usuaris i, per tant, demana responsabilitat a l’hora d’accedir al lloc web en presència d’altres persones. El titular confia en les bones pràctiques dels usuaris del web, sens perjudici d’exercir totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o ús incorrecte d’aquests drets.

Psicologia Flexible es reserva el dret en tot moment, i sense avís previ, de modificar i actualitzar la informació continguda al seu lloc web, o a la seva configuració o presentació. Igualment es reserva el dret de suspendre temporalment l’accessibilitat total o parcial al lloc web per a dur a terme operacions de manteniment, reparació i millora.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (POLÍTICA DE PRIVACITAT)

Les dades personals dels usuaris que es recullen al web gaudeixen de la protecció que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell). Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a l’autor del web. La recollida de les dades personals només es farà amb el consentiment previ de l’usuari, i tindrà com a finalitat atendre les sol·licituds d’informació i el manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi amb Psicologia Flexible, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis dels quals els usuaris en són els destinataris finals.

El titular es compromet a prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva cessió a tercers, alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Es garanteixen la confidencialitat, la integritat, i la disponibilitat, mitjançant la qual l’usuari pot demanar en qualsevol moment l’accés, l’oposició, la rectificació i la cancel·lació de les seves dades, adreçant-se a Psicologia Flexible per mitjà de l’adreça electrònica rgpd@psicologiaflexible.com.

Els usuaris que es posen en contacte amb el professional de Psicologia Flexible mitjançant WhatsApp cedeixen el seu número de telèfon i altres dades personals i de salut que lliurement vulguin. Sens perjudici dels drets descrits al Reglament General de Protecció de Dades que s’estenen a aquest servei, el titular eliminarà sense avís previ totes les converses de WhatsApp 90 dies després del seu últim missatge, excepte aquelles que consideri rellevants per a contactes futurs amb el mateix usuari.

Els usuaris que es posen en contacte amb el professional de Psicologia Flexible mitjançant Tawk.to (el servei de “xat” o missatgeria a temps real) cedeixen l’IP de la seva connexió, de manera que el professional té coneixement del municipi des d’on realitza la consulta. Aquesta i la resta de dades que voluntàriament cedeixi rebran el mateix tracte que les relatives a WhatsApp.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L’usuari és l’únic responsable de l’ús que fa dels continguts i serveis del web. El titular no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no autoritzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions de la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, dels efectes de possibles virus informàtics o de qualsevol incidència tècnica a les xarxes telefònica o telemàtica, així com dels danys causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades. L’usuari accedeix al contingut dels esmentats llocs web sota la seva responsabilitat.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes les qüestions derivades de la interpretació, execució o eventual incompliment d’aquestes condicions d’ús, independentment del lloc de residència o localització dels usuaris i del lloc on s’inicïi qualsevol requeriment o contenciós, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Manresa. Les presents condicions es regiran, en qualsevol cas, per la legislació aplicable al territori on Psicologia Flexible desenvolupa les seves activitats.

GESTIÓ DE COOKIES

Les “cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Les úniques “cookies” que utilitza Psicologia Flexible són les corresponents a Google Analytics, un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per a conèixer els seus paràmetres socio-demogràfics.

L’administrador utilitza aquestes estadístiques per a orientar els seus serveis i continguts en funció de les característiques del públic que accedeix al seu lloc web. Les dades recollides no seran cedides, per part de l’administrador a cap altra persona, empresa o entitat que no sigui Google, Inc. Google emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associa l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada.

L’usuari pot rebutjar o eliminar esta “cookie” consultant una de les següents direccions, en funció del seu navegador:


Back To Top