skip to Main Content

10 maneres de reduir l’impacte de l’hepatitis

L'hepatitis és una malaltia que, quan esdevé crònica, pot perjudicar la qualitat de vida de la persona. La seva tendència a l'evolució comporta una sèrie de problemes que es poden abordar per millorar el benestar i la capacitat de dur a terme les activitats diàries. Aquest article presenta 10 coses que es poden fer per reduir l'impacte de l'hepatitis a nivell físic, psicològic i social.
Read More

El paper de les associacions de pacients

Les associacions de pacients amb malalties greus han crescut en número les últimes dècades. La seva tasca social és imprescindible per cobrir alguns aspectes de la salut que les administracions no poden -o no volen- cobrir. En aquest article expliquem con funcionen, quins avantatges proporcionen als seus beneficiaris i quines són les més conegudes per determinades malalties.
Read More

Com pot ajudar el psicòleg en hepatitis

L'hepatitis és una malaltia que pot tenir moltes causes diferents però que, si no es tracta, evoluciona sempre de manera semblant: el fetge comença a fer fibrosi, cirrosi i pot acabar donant lloc a un càncer de fetge (hepatocarcinoma) o a necessitar un trasplantament hepàtic. En aquest article parlem del psicòleg en hepatitis, que pot ajudar els pacients i els seus familiars a mantenir la qualitat de vida, a adaptar-se als canvis i a gestionar les dificultats diverses que apareguin.
Read More
Back To Top